Bevægeapparatet Håndens kraft- og præcisionsgreb

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Noter 3sem

muskelvirkning

 • fleksion af de 4 ulnare fingre ved m. flexor digitorum profundus og superficialis
 • flektion af pollix ved m. flexor policis longus og brevis, opposision af pollix ved m. opponens pollicis…
 • tilhæftningen af de 7 mm. interossei sammen med m. abductor digiti minimi bevirker at hver af de 4 ulnare fingre får tilhæftet to muskler der i synergi kan flektere grundleddet og ekstendere de to yderste led
 • dette benyttes ved styringen af en præcisionsstilling
 • desuden virker mm. interossei ved at samle og sprede fingrene – dette sker ved hhv. de 3 palmare og 4 dorsale muskler
 • mm. lumbricales følger senerne af m. flexor digitorum profundus og er vigtige for registreringen af fingrenes stilling, specielt af de to distale led, da de primært fungerer som mekanoreceptorer (længde/strækændringer)

Håndens greb kan beskrives af to funktioner

håndens kraftgreb

 • fingrene flekteres omkring en genstand
 • ved opposition af tommefingeren presses genstanden mod de øvrige fingre
 • neutralstillingen kaldes diagonalgrebet
 • ved abduktion kan genstanden placeres vinkelret med underarmen i tværgreb
 • ved adduktion kan genstanden placeres i forlængelse af underarmen i et længdegreb


håndens præcisionsgreb

 • fingrenes grundled flekteres, mens mellem- og yderleddene er mere eller mindre strakte
 • tommelfingeren opponeres enten fingerspids-til-fingerspids eller fingerblomme-til-fingerblomme, som regel med 2. eller 3. finger

nøglegrebet

 • er en mellemting mellem kraftgrebet og præcisionsgrebet
 • tommelfingeren klemmes mod den radiale rand af en af de ulnare fingre, som regel 2. finger