Bevægeapparatet Gang og Løb

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Noter til 3sem KU

Gang og løb

gang og løb er bevægelser der kræver koordination af en masse muskler

Gang

 • en gangcyklus er perioden fra det tidspunkt hvor den ene fod berører underlaget til den samme fod igen får kontakt med det – en cyklus består dermed af to skridt
 • standfasen inddeles i støddæmpningsfasen, en kontaktfase og en afsætsfase

støddæmpningen

støddæmpningen sker ved at:

 • hælen sættes først ned
 • der sker en bækkenkipning ned mod underlaget på svingbenets side pga. tyngden, kontrolleret af m. gluteus medius og m. tensor fasciae latae
 • der sker en lille knæbøjning i standbenet kontrolleret af m. quadriceps femoris
 • m. tibialis anterior er spændt hvorved planta roligt sættes i kontakt med underlaget

kontaktfasen

i kontaktfasen har fodsålen fuld kontakt med underlaget

 • da underbenet glider frem, sker der en passiv dorsifleksion af foden
 • hermed forlænges og spændes m. triceps surae som derved er klar til at indlede afsættet
 • samtidig sker der i samme ben en extension i hofteleddet hvorved den modsatte bækkenhalvdel drejer omkring en vertikal akse gennem standbenets hofteled, og bidrager til skridtlængden

afsættetsfasen

afsættet foregår med strakt ben

 • kontraktion af m. triceps surae medfører plantarflexion i ankelleddet og dermed passiv dorsiflexion af tæerne
 • til sidst sker der en aktiv plantarflexion af tæerne, sidst af storetåen vha. m. flexor hallucis longus

svingfasen

svingfasen indledes med flexion i hofteleddet ved kontraktion af m.iliopsoas, ledsaget af en passiv flexion af knæ

 • underbenet bringes frem ved knæextension vha. m. quadriceps femoris
 • ved hurtig gang medfører flexion i hofteleddet at underbenet automatisk trækkes frem
 • svingfasen afsluttes med en excentrisk kontraktion af hasemusklerne som bremser benet inden knæleddet er udstrakt, indtil det næste hælnedslag
 • den skiftende rotation af bækkenet modsvares af et modsatrettet sving af armene og den øverste del af columna – det giver en jævnere bevægelse af tyngdepunktet
 • ved overgangen til løb, bøjer vi automatisk armene, måske for at gøre klar til at sprinte, hvor armene er involverede i kroppens fremdrift

Løb

 • i modsætning til gang, hvor der er korte perioder hvor begge ben har kontakt med underlaget, gennemgår hvert ben under løb en standfase adskilt af en svævefase, hvor ingen af benene har kontakt med underfladen
 • støddæmpning ved hoftekipning bliver mindre da den bliver for dyr – i stedet er støddæmpningen ved knæflexion øget.
 • dette overfører energi til m. quadriceps femoris som under den korte kontaktfase ekstenderer knæet og dermed løfter kroppens massemidtpunkt
 • samtidig med knæextensionen, plantarflekteres foden og tæerne vha. m. triceps surae
 • efter afsættet flekteres knæet hvilket hæver benets tyngdepunkt under svingfasen og øger accelerationen i fremsvinget
 • ved løb på forfoden, fx ved sprint, bruges m. soleus som støddæmper, og samtidig bruges opspændingen af Achillessenen til det næste afsæt, hvilket er energibesparende
 • kravet til hasemusklernes excentriske arbejde ved opbremsningen af underbenets fremsving er voldsomt øget under løb pga. benets store fremsving
 • fibersprængninger i hasemusklerne sker ved at motor units ikke aktiveres samtidig til den excentriske kontraktion, fx når man skal til at sparke til en fodbold, og bolden pludselig ikke er der mere, forsøger man meget hurtigt at bremse benet
 • under løb bøjes armene som sagt, og ved sprint bidrager armene til kroppens fremdrift når de strakte arme accelereres bagud