Bakteriologi Vækst og Dyrkning

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Metabolisme

Anaerobe

Anaerobe samt fakultative anaerobe bakterier, omsætter lav molekylære kulstoffer om til pyrovat, ofte via en Emdben-Meyerhofs glykolytiske reaktionskøde.
Pyrovatet vil så gære til slutproduktet.
Det er vigtigt at nævne at hvis anaerobe bakterier bliver udsat for O2, vil de dø, da ilten vil blive lavet om til H2O2, og danne radikaler.
De har ikke de stoffer/reaktioner til at fjerne det reaktive ilt.

Fakultative Anaerobe

Ligner både Anaerobe og Aerobe bakteier.
Dvs at de kan leve i ilt, og også samtidig mestre at fortage gæringsprocesser, så de kan leve uden ilt.

Aerobe

Fungerer som os, mennesker, bruger Krebs tricarboxylsyre-cyklus.

Deling

Delingen forgår binært, hvilket betyder at en bliver til en. Det liger vores mitose, bare meget mere simpelt, da der ikke er kromosomer, og tentråde.
Det betyder også at hvis delingen forgår under ugunstige betingelser, sker det at bakterierne deler dens DNA men ikke formår at dele sin membranvæg, og derfor bliver en lang kæde af bakterier.
Det tager fra 20min (E.coli) til 6timer (Mycobacterium tuberculosis) for en bakterier at dele sig.

Vækst

Bakteriens vækst og liv opdeles i faserne fra a til f.
A

Bakterien er lige lagt over i et nyt vækst medie. Den er i gang med at tilpasse sig til vækstmediaet, gennem at ændre på dens gen expression, dvs op og nedregulering af dens gener.

B

Bakterien er ved at have tilpasse sig, og delinger begynder at forrekomme. Delingen er ikke expotentiel!.

C

Alle bakterier er nu optimalt tilpasse vækst mediet. Delingen forgår expotentielt. (ses som en skrå linie på log papir.

D

Bakterie væksten er ikke længere expotential. Bakterien begynder at blive begrænset, af tilgangen til næring.

E

Den totale mængde af bakterier er stabil. Dvs at der opstår en dynamisk ligevægt mellem antallet af bakterier som bliver laver og dem som dør.

F

Dødsfasen, bakterierne's affaldsstoffer begynder nu at dræbe flere bakterier end der bliver lavet. Næsten al nærings i vækst mediet er nu brugt op.

Dyrkning

Definitioner/begræber

ord betydning forklaring
prøvemateriale inokulum bruges til opresning til renkultur
CFU Colony Forming Units bruges til at beregne vækst hastigheden af en given bakterie. Man bruger tællekammer metoden

Hvad kan bakterierne lide?

Alkalofil elsker højt pH=10-12
Alkalotolerante kan klare højt pH=7-9
Acidofile kræver lavt pH<4
Barefile elsker højt tryk.
Halofile kræver høj salt koncentration
Halotolerante kan tåle høj salt koncentration
Psychrofil kan vokst ved lave temperaturer 0-20C
Mesofile kan vokse ved temp 21-41C
Termofile høj temp 42-110C*
*bemærk, bare fordi en fakterie kan overleve ved at udsende endosporer,
er den ikke termofil, da bakterien dør, og bare sikre sin overlevelse.

Bakterie former

kok
kokkoid stave
stav (bacillus)
Spirochaetaceae
Vibrio
Streptococcus
staphylococcus
Clostridium liger den kølle
Cornynbacterium
yersinia pestisi
Dipplokok
End to end Side to side
Streptococcus pneumonia Neisseria meningitidis
Cornyebacterium diphtheriae