Bakteriologi Genitik

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Deling af cellen

Deling

Replikation af DNA, transcription, translationer forgår som i eukaryote celle.
Celledeling: Forgår binært, gennem deling af bakterioens cirkulære DNA, men en deling af selve cellen er ikke nødvendig

Generations tid

fra 20min (E. coli) til 6timer (mykobakterier)

Mutationer

Fejlretning klares af DNA polymerasens exonuklease aktivitet.
Mutationer kan ske med flg. påvirkninger:

UV
stråling (ioniserende)
kemikalier

Resultatet kan være opståelse af mere levedygtige bakterier, eller celle død.
Fejl raten er : 10^7 til 10^11

  • Transformaton
bakterien optager fritliggende DNA
  • Konjugation
optager/overførsel af DNA gennem plasmider, vha bakteriens sexpili
Dette er bakteriens F faktor. F+ er den overførende bakterie F- er den modtagende bakterie
  • Transduktion
Bakteriofager, som er virus, der overtager bakterier, og gør dem til reproduktions
sted for flere bakteriofager.
bakteriofagen inkoporere sit DNA i bakteriens genom.
Dette medfører at når bakteriens dør, og frigiver nye bakteriofager, kan den medtage egenskaber fra den døende bakterie,
over til baktriofagens næste offer, disse egenskaber bliver så inkoporeret i
den næste offers genom, og bakterien har nu modtaget/fået nye egenskaber