Bakteriologi Generelt

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Antigener

Antigen Hvorfra huskeregl
Antigen K Kapsel K=kapsel
Antigen H Flageller H=hej hej, flagellen vinker
Antigen 0 Cellevæg, gram negativ

Forskel mellem Eukaryote og Prokaryote

Cellekomponent Prokaryote Eukaryoter
Nukleus ingen memebran, enkelt cirkulært kromosom, haploid membran, flere kromosomer, diploid
Ekstrakromosomalt DNA Ofte i plasmider i organeller
Organeller i cytoplasma ingen Mitokondrier
ER
golgi
Cytoplasma membran Indeholder respirations enzymer
sæde for DNA syntese
ingen funktioner, som hos prokaryoter
cellevæg stift lag af peptidoglykan ingen peptidoglykan
hos nogle cellulose
steroler ingen (undtagen mycoplasma) som regel til stede
ribosomer 70S i cytoplasma 80S i cytoplasmatiske retikulum

Funktioner af bakteriens komponenter

Endosporer

DNA omomgiver af en flerlaget struktur
Er resitent over for fysiske/kemiske påvirkning
Bliver frigivet når moderbakterien lyser
som følge af dårlige vækstbetingelser, eller antibiotika behandling
(moder cellen dør)
Endosporer kan, når betingelser igen er gunstige, udvikle sig til bakterier Endosporer findes IKKE hos alle bakterier, men er til stede hos:

Clostridium
Bacillus

Cytoplasma membran

Har hos bakterien, samme funktion som:

ER
Golgi
Mitokondrier
Oxidativ fosfylering
elektrontransport (dannelse af ATP hos cellen)

Indeholder pumper, som er selektive, kan være både passiv og aktiv.
Mangler steroler, i forhold til eukaryoter.

Cellevæg

Er tyk, og har en beskyttende funktion, og hjælper cellen med at opretholde osmotisk tryk

indhold Gram positiv Gram negativ
flagel ja ja
pilus ja ja
cytoplasma membran ja ja
peptidoglykan tykkelse 15-80nm 2nm
antal petidoglykan lag optil 40 enkelt lag
ydre membran nej ja
ydre membran indhold
LP (lipoproteiner)
ja
ydre membran indhold
LPS (lipopolisakkarider)
ja
ydre membran tykkelse 5-7 nm
kapsel ja ja

Kapsel eller Slimlag

Nogle bakterier har en kapsel
Funktion

forøger bakteriens adhæsion til omgivelserne
beskytter bakterien mod fagocytose

Består af:

Høj molekylært polysakkarider

Egenskab:

Antigen K

Fimbriae/pili

Små protein filamenter
Cellen bruger dem til:

adhæsion (bakteriens virulens)
Overflade antigen M
overførsel/optagelse af DNA mellem bakterier

Flagel

Bruges til bevægelse, når bakteriens udfører kemitaksi
Egenskaber:

bevægelse
H-antigen
kan ses under fasekontrast mikroskop

Består af:

protein filamenter (flagelin)
12-20µm lange
15-55nm tynde

Toksiner

Opdeles i Endo- og Exotoxiner
Exotoxiner:

produceres i bakterie, for at secerneres til omgivelserne

Endotoxiner:

Betegnelsen for LPS i gram negative cellevæg
Tilhører gruppe G
Toxiner indeles i 7 grupper:
Toxiner Eksempler
A: Virker extra cellulært
B: Virker på membranen
C: Trænger i gennem membranen og dræber celler
D: Trænger igennem cellemembran, og deregulerer celler
Choleratoxiner
E: Memebran beskadende toxiner
F: Med usikker virkningsmåde
G: Celle associerede toxiner
LSP i gram negative celler

Farvning og bakterier

Typer:

Methylenblå

Funktion: Til visning af intracellullært lejrede bakterier Eksempel:

Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis

Gramfarvning

positiv negativ usikker
blå rød ej farvet (delvis positiv)
gram positiv gram negativ Mycobakteria

Ziehl-Nielsen farvning

Anvendelse

farvning af Mycobakteria, da gram farvning usikker

NB: Bemærk at et præparat kan have flere forskellige bakterier
og man derfor kan se måske røde, blå, og usikker farvning