Bacillus

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Bakterier slægter og Familier

Bacillus

Aerob eller fakultative endosporedannende stave.
Enkeltliggende eller i lange kæder
Gram-positiv
Stor variation i fysiologiske egenskaber (psykrofile/thermofile, acidofile/alkolofile, halofile
Ofte bevægelige med flageller
Kort generationstid
Vokser på almindelige substrater
Ofte toxinproducerende

Vigtigste arter der forårsager humansygdom:

Endosporer

Runde til ovale
Aerob tilstande kræves for sporedannelse
Tåler varme dog ikke autoklavering
Mere modstandsdygtige end vegetative bakterier over for: 
ioniserende stråling, UV stråling, kemiske desinfektionsmidler

Påvisning:

Sporefarvning og fasekontrastmikroskopi
Opvarmning af subkultur til 70-80C 10 min
95% ethanol 45 min 20C