Astma KOL

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Tentativ diagnose

Astma Bronchiale/ Exacerbation af KOL

Definition

Akut bronkospasme på baggrund af akut astma anfald og/eller forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom.

Symptomer og tegn

Respiratorisk distress, dyspnø, hvæsende respiration, forlænget expir, sonore og/eller sibilerende ronchi stigende til overfladisk ventilation (”silent chest”), brug af auxiliære respirationsmuskler, påvirket almentilstand, ændringer i blodgastensioner.

Monitorering og behandling

Bemærkninger

Litteratur

Medicinsk Kompendium 14. udgave
Curr Opin Crit Care 1995:1:16
Ugeskr Læger 1995:157:6583

Forfatter