Angina Pectoris

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Tentativ diagnose

Angina pectoris

Definition

Smertende ubehag i brystet udløst af reversibel myocardieischæmi.
Kronisk AP: Hyppighed, varighed, sværhedsgrad og udløsende årsag uændret over tid. Prinzmetals
variant angina: Episodisk, vasospastisk koronararterieokklusion.
Syndrom X: Mikrovaskulært udløst AP.
Ustabil AP: AP i hvile; Nyopstået, alvorlig AP; Tiltagende symptomer hos pt. med kronisk AP

Patofysiologi

Flowreduktion i kranspulsårerne pga. forsnævring

Ætiologi

Genetik, dyslipidæmi, diabetes og rygning er de vigtigste. Desuden hypertension, manglende motion.

Symptomer og tegn

Retrosternale/præcordielle smerter med udstråling til overekstremiteter, hals, kæbe eller ryg af 10-15 minutters varighed. Kan ledsages af dyspnø, angst, sved, svimmelhed eller hjertebanken. Ofte udløst af fysisk eller psykisk stress eller kulde. Smerterne svinder oftest for NTG.

Monitorering og behandling

Litteratur

Medicinsk kompendium, 15. udgave, 1999

Forfatter