Anatomi Huskeregler

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Forfatter:
Lasse Birkelund
Stud.med., SDU

Huskeregler til anatomi


Trigonum suboccipitale: OS-N-A-brück: arcus post. atlantis, n. suboccipitalis, a. vertebalis, senebro

M. erector spinae: I (m. iliocostalis) Like (m. longissimus) Standing (m. spinalis)

Vener på OE: ABC, nævnt medialt fra; abdomen, v. basilica, v. cephalica

Håndrodsknoglerne: Skrappe (scaphoideum) ludere (lunatum) trækker (triquetrum) på (pisiforme) halmtorvet (hamatum) CA (capitatum) tretten (trapeziodeum) tredive (trapezium)

Strukturer i foramen infrapiriforme: Iskold (n. ischiadicus) clitoris (n. cutaneus) gør (n. gluteus inf.) glans (a. glutea inf) penis (a. pudenda int.) panisk (n. pudendus)

Pes anserinus: Say (m. sartorius) grace (m. gracilis) before tea (m. semitendinosus)

Lårets adduktorer: Pæne (m. pectineus) ben (m. add. brevis) lokker (m. add. longus) mange (m. add. magnus) gutter (m. gracilis)

Flexorretinaklet bag mediale malleol: Tib (m. tibialis post) dig (m. flexor digitorum longus) VAN (v og a tibialis post. og n. tibialis) hal (m. hallucis longus)

Ekstensorretinaklet foran laterale malleol: Tib (m. tibialis ant.) hal (m. ekstensor hallucis longus) VAN (v og a tibialis ant. og n. peroneus profundus) dig (m. ekstensor digitorum longus og m. peroneus tertius)

V. saphena magna løber anteriort om den mediale malleol og v. saphena parva løber posteriort om den laterale malleol

Stigbøjle laves af m. peroneus longus og m. tibialis post.

”C3-4-5 keeps the diaphragm alive”

Dem der ligger på ryggen spreder: De dorsale interosser spreder fingre og tæer

Vand fra oven: Rækkefølgen af interkostalkar fra oven; v., a. intercostalis post og n. intercostalis

Vand fra midten: Rækkefølgen af v., a., og n. femoralis i trigonum femoralis medialt fra.

Bugmuskulatur: m. obliquus externus abdominis (svarende til yderlomme), m. obliquus internus abdominis (svarende til inderlomme). Bemærk lighed med intercostalmuskulatur.

Ole Og Olfert Trænger Til At Få Vasket Gonaderne Ved Annas Hjælp: De 12 hjernenerver: n. olfactorius, n. opticus, n. oculomotorius, n. trochlearis, n. trigeminus, n. abducens, n. facialis, n. vestibulocochlearis, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus

”Man pisser og parrer med parasympatikus.” Parasympatikus styrer erektion og miktion.

”Uden S2-S3-S4, ingen leg med piger.” De sakrale parasympatiske trådkomponenter forløber i disse spinalnerver.

”Mænd Kan Lide Ludere Med Kvalitet.” Tilhæftningen af korsbånd og menisker på proximale tibia, nævnt anteriort fra: mediale menisk, anteriore korsbånd, laterale menisk, laterale menisk, mediale menisk, posteriore korsbånd

”Venstre går vor, højre går hinter.” N. vagus-grenene der placerer sig hhv. anteriort for oesophagus (venstre gren) og posteriort for (højre gren) p.g.a den føtale rotation

”Ud Over Vesterhavet Raser Uvejret, så Vandet Pøser Ind” Den anteriore stamme af a. iliaca interna: a. umbilicalis, a. obturatoria, a. vesicalis inferior, a. rectalis media, a. uterina, a. vaginalis, a. pudenda interna, a. glutea inferior.

”TeLeFon På Ottende Afdeling” Om grenene fra a. carotis externa.
Forreste grene inferiort fra: a. thyroidea sup., a. lingualis, a. facialis.
Bagerste grene inferiort fra: a. pharyngea ascendens, a. occipitalis, a. auricularis post.

Trigeminus tager tygge og tensormuskulatur. Lille t-remse om den motoriske tredje gren fra trigeminus, som innerverer både tyggemuskulaturen (m. temporalis, m. masseter, mm. pterygoidei) og tensorerne (m. tensor tympani og m. tensor veli palatini)