8sem KU 2000 Laeseplan

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætninger kig her

Kursus i arbejdsmedicin, miljømedicin, epidemiologi og videnskabsteori

Sis link

Arbejdsmedicin

SIS link
Lærebøger:
Anbefales
Miljø- og arbejdsmedicin: Redaktion: Herman Autrup, Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen og Torben Siggaard, FADL’s Forlag. Kap. 2,4, 7-8,14-15, 17-21, 23-28, appendiks I-III.

På afdelingens hjemeside ses følgende informationer om Arbejdsmedicin:
mål-, indholds- og pensumbeskrivelse. Forelæsninger, eksaminatorie-temaer: undervisningsmateriale samt standpunktsprøve.


Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.
Arbejdsstyrelsens bekendtgørelse nr. 850 af 12.9. 2005.
Ligger på afdelingens hjemmeside.

Miljømedicin

SIS link
Lærebøger:
Miljø- og arbejdsmedicin. Redaktion: Herman Autrup, Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen og Torben Sigsgaard, FADL’s Forlag. 2003 (tidligere udgave kan evt. anvendes).
Relevant læsning i relation til miljømedicin:
2003 udgave: s. 19-259, 299-302, 363-371, 435-4851998 udgave: s. 17-181, 224-227, 305-328, 346-413 Bogen benyttes også på 8 semester til milljømedicin og arbejdsmedicin.
Materiale til holdtimer og diverse noter i miljømedicin kan hentes på www.farmakol.ku.dk under studenterinformation
Suppl. læsning: Farlig Forurening af Philippe Grandjean, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk. 1998. Materialesamling til Miljø- og arbejdsmedicin. FADL's forlag. 1992. Sidstnævnte er udsolgt fra forlaget, men ligger på nettet på adressen www.fadl.dk
Noter i toksikologi (fra farmakologi).

Epidemiologi

SIS link
Pensum: Er angivet på afdelingens hjemmeside Afdeling for Epidemiologi. Pensum vil udelukkende være materiale, hvortil der er elektronisk adgang via hjemmesiden.
Der vil også her være adgang til forelæsningsnoter samt materiale til brug ved øvelserne.

Videnskabsteori

SIS link

Obligatoriske opgaver:
På 8. semester udleveres der 2 obligatoriske opgaver. Begge opgaver kan findes i kompendiet.
1. hjemmeopgave (individuel) skal afleveres senest torsdag den 2. november 2006 enten til underviseren eller til studiesekretæren i lokale 22.3.5 (senest kl. 13).
2. hjemmeopgave (gruppe) skal afleveres senest torsdag den 30. november 2006 enten til underviseren eller til studiesekretæren i lokale 22.3.5 (senest kl. 13).
Lærebøger:
(1) Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen og Raben Rosenberg: Medicinsk Filosofi. >Munksgaard 1990
(2) Henrik R. Wulff og Peter Gøtzsche: Rationel Klinik 5. udg. Munksgaard 2006 (NB: Ny udgave)

Udover lærebøgerne anvendes et kompendium med materiale til brug for holdundervisningen. Kompendiet kan købes i Bogladen.

På 6. semester læses kap. 1-4, samt kap. 7 i Rationel Klinik.

På 8. semester læses kap. 5, 6 og 8 i Rationel Klinik samt kapitlet om forskningsetik i kompendiet.

Tema E - Kursus i hjerte-kar sygdomme

Intern. med.
Basisbogen 3. udgave
Hjertesygdomme kap 16 side 465-539
Karsygdomme kap 17 side 539-565
Kumar & Clark 5. udgave
Cardiovascular kap 13 side 701-833
Harrisons 16. edition
Cardiovaskular system side 1301-1425
vascular side 1425-1495
Patologi
Essential pat. Rubin 3. edition
Heart side 175-309
Vascular side 243-275
Basic Pathology 7th edition
Heart side 361-395
Vessels side 325-361
BRS Pathology
Vascular side 133-151
Heart side 151-169
Farmakologi
Rang & Dale 5th edition
Heart side 264-285
Valcular side 285-306
Atherosclerosis side 306-314
Komp. I farmakologi 2 udgave
Hjertekar 79-95
Farmakology at a glance
Hypertension side 36-37
Angina side 38-39
Anti arrytmisk 40-41
heart failure 42-43
Kirugi
Clinical Surgery 2th edition
Cardiac surgery side 271-300
Arterial disease side 277-516
DIV
The ONLY EKG book you'll ever need side 1-293
Warberg side 131-199
Indre organer side 230-257

Tema F - Kursus i hæmatologi-onkologi-plastikkirurgi

Hæmatologi

Intern. med.
Basisbogen 3. udgave
Blodsygdomme side 727-769
Kumar & Clark 5. udgave
Haematology side 405-473
Harrisons 16. edition
Haematology side 586-695
Patologi
Essential pat. Rubin 3. edition
Haemadynamic disorders side 159-179
Blood & Lymfoid organs side 551-595
Basic Pathology 7th edition
Haemadynamic disorders side 79-103
Blood & Lymfoid side 395-453
BRS Pathology
Heamadynamic dysfunction side 37-53
Anemia side 169-186
neoplasi side 187-203
Farmakologi
Rang & Dale
Haemapoitic system side 330-340
Haemastasis & Thrombosis side 314-330
Farmakology at a glance
Anaemy side 48-49
DIV
Geneser Histologi
Bloddannede celler side
Komp. Special histologi
Knoglemarv side 20-24
Lymfatisk organger side 25-39

onkologi

Intern. med.
Basisbogen 3. udgave
Onkologi side 769-781
Kumar & Clark 5. udgave
Onkology side 473-510
Harrisons 16. edition
Oncology side 435-586
Patologi
Essential pat. Rubin 3. edition
Neoplasi side 91-123
Basic Pathology 7th edition
Neoplasi side 165-211
BRS Pathology
neoplasi side 95-113
Farmakologi
Rang & Dale
basic principles of kemi terapu side 620-635
cancer side 693-712
Komp. I farmakologi 2 udgave
kræft side 255 - 263
Farmakology at a glance
cancer side 92-93
Kirugi
Clinical Surgery 2th edition
Onkology side 187-201
DIV

plastikkurugi

Intern. med.
Basisbogen 3. udgave
Plastik kir. side 565-589
Kirugi
Clinical Surgery 2th edition
Plastic surgery side 735-747

Tema G - Kursus i gastroenterologi

Intern. med.
Basisbogen 3. udgave
Gastroenterologi side 105-191
Lever & gallevej sygdomme side 191-213
Kumar & Clark 5. udgave
Gastroenterologi side 253-335
Lever & galleveje side 335-405
Harrisons 16. edition
gastroentertinal side 1725-1808
liver & bile side 1808-1891
pancreas side 1891-1907
Patologi
Essential pat. Rubin 3. edition
Gastroentestianl side 345-393
Liver & Bile side 393-441
pancreas side 441-451
Basic Pathology 7th edition
Gastroentestianl side 543-591
liver & bile side 591-635
pancreas side 635-657
BRS Pathology
gastroentestianl side 237-263
liver & bile & pancreas side 263-283
Farmakologi
Rang & Dale
gastroentestinal side 367-380
Komp. I farmakologi 2 udgave
mave tarm side 117-127
Farmakology at a glance
ulcus side 30-31
motility and sec. 32-33
Kirugi
Clinical Surgery 2th edition
esophargus/stomake/duodenum side 301-317
liver & bile side 317-339
spleen side 339-349
pancreas side 349-356
acute abdm. conditions side 365-377
small bowl and entestianl obstruction side 377-393
large bown inc. appendix side 393-413
anal side 413-431
hernia side 431-447
DIV
Indre organer
spiserør side 257-265
abdm. i alm side 265-270
marve tarm side 270-301
liver & galleveje & bugspytkirtel side 301-318
milt side 318-322
bughinden side 337-348
rectum og analkanalen side 366-375
Warberg
fordøjelsessystement fys side 335-377

Tema H - Kursus i nefro-urologi

Intern. med.
Basisbogen 3. udgave
utrolgi side 213-253
nyresygdomme & hypertension side 253-277
Kumar & Clark 5. udgave
renal disease side 587-667
Harrisons 16. edition
kidney and urintract side 1639-1725
Patologi
Essential pat. Rubin 3. edition
kidney side 451-487
urintract side 487-506
Basic Pathology 7th edition
kidney and collective system side 509-543
BRS Pathology
kidney and urintract side 283-307
Farmakologi
Rang & Dale
Kidney side 352-367
Komp. I farmakologi 2 udgave
Antihypertensicva side 64-79
Farmakology at a glance
hypertension side 36-37
kidney drugs side 34-35
Kirugi
Clinical Surgery 2th edition
urology side 589-643
DIV
Warberg
nyrens fys side 387-432
Indre organer
nyrens,urinveje, binyre side 322-337

Fagene Mirkobiologi og Farmakologi

Mikrobiologi

Lærebøger: Pensum er støttet af læsevejledninger indenfor de enkelte delområder. Læsevejledningerne er udlagt på hjemmesiden (under adressen: http://www.immi.ku.dk/undervisning/) IMMI's hjemmeside, og kan også købes i Bogladen.
Lærebog: Høiby & al.: Basal og Klinisk Mikrobiologi, 2. udg. (FADLs forlag, hele bogen; tekst med petit opgives ikke til eksamen, men anbefales læst); bogen er dækkende for hele pensum.

Kompendium i mikrobiologi hele bogen!
Se også under forskellige sygdomme

Farmakologi


Indhold: Undervisningen er integreret i temakurserne, på 6. sem.: mikrobiologi, infektions- og lungesygdomme, endokrinologi og bevægeapparatets sygdomme, på 8. sem.: kardiovaskulære sygdomme, hæmatologi/onkologi, gastroenterologi og nefro/urologi. Hovedvægten i undervisningen ligger på virkningsmekanismerne for de lægemidler, der anvendes i farmakoterapien ved de temarelaterede sygdomme.
Lærebøger: Som lærebog anbefales at benytte den lærebog, som er anskaffet på 4.-5. semester.
Oplysning om lærebøger og supplerende læsning findes på instituttets hjemmeside.
Læsevejledning, incl. afgrænsning af pensum for de enkelte semestre, se instituttets hjemmeside: Farmakologisk Instituts hjemmeside (klik Studenter information – Ny studieordning).
Opgaver til holdundervisningen findes ligeledes på hjemmesiden.

Se farmakologi under se forskellige fag.